Els Verschuur: “Deskundigheid op het gebied van palliatieve zorg is essentieel”

Els Verschuur geeft op het 7e Nationaal Congres Palliatieve Zorg een posterpresentatie over het Leerlandschap Palliatieve zorg in Zuid-Gelderland. Om het aanbod aan opleidingen en leertrajecten in de regio te verbeteren, is gestart met het project ‘Samen Werken aan Deskundigheid’. Eén van de resultaten zijn de Rubrics: beschreven criteria om het gedrag van een zorgprofessional te beoordelen.

Els Verschuur is lid van de Programmaraad van Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland (NPZZG). “Ik ben al sinds het begin aangesloten bij het netwerk. Bijna elke zorgprofessional krijgt te maken met cliënten of patiënten in de laatste fase van hun leven, daarom is deskundigheid op gebied van goede palliatieve zorg essentieel.”

Het NPZZG wil de zorg voor patiënten in een palliatief traject zo dicht mogelijk bij de eigen omgeving of wenslocatie organiseren. Dat vraagt om een goed netwerk van deskundige hulpverleners en ondersteuners. Dat is ook de visie van het netwerk: ‘De doorontwikkeling van kennis, vaardigheden en de gewenste attitude van de zorgprofessional en vrijwilliger zijn van groot belang.’

Samen werken aan deskundigheid
Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland wil graag het aanbod aan opleidingen en leertrajecten voor verzorgenden en verpleegkundigen verbeteren. Om die reden is medio 2015 gestart met het project ‘Samen Werken aan Deskundigheid’. Els Verschuur is samen met netwerkcoördinator René Nogarede de trekker van dit project. Tijdens de eerste fase zijn de aangeboden scholingen van de organisaties in kaart gebracht. Na het creëren van draagvlak bij de bestuurders en opleiders, was het tijd voor fase twee waarin Rubrics zijn ontwikkeld.

Inhoudelijke domeinen duurzaam leren en ontwikkelen

Rubrics helpen de zorgprofessionals
Fase twee heeft als doel de kennis, vaardigheden en attitude van verpleegkundigen en verzorgenden te verbeteren. Onder begeleiding van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) zijn tijdens acht bijeenkomsten inhoudelijke domeinen (zie afbeelding hierboven) besproken en uitgewerkt. Deze domeinen zijn allemaal essentieel voor duurzaam leren en ontwikkelen. Daarnaast werden doelstellingen en criteria voor de verzorgenden en verpleegkundigen ontwikkeld; de zogenaamde Rubrics. “Rubrics beschrijven criteria waaraan het gedrag van een zorgprofessional in de palliatieve zorgverlening kan worden afgemeten”, licht Els toe. “Deze criteria geven richting aan het leren in theorie en praktijk.”

HAN VDO
Fase twee van het project is onder begeleiding van de HAN VDO uitgevoerd. Verschillende leer- en ontwerpprincipes voor praktijkgericht onderwijs van de HAN, waren het uitgangspunt bij het vernieuwen en ontwikkelen van de Rubrics. Tijdens elke bijeenkomst met opleiders en zorgprofessionals is een onderwijskundig model gepresenteerd. Deze modellen dienen als inspiratie die opleiders kunnen inzetten als instrumenten bij het ontwerpen van onderwijs.

De verschillende toepassingsmogelijkheden van de Rubrics

Gedrag dat voldoet en niet voldoet
Elke Rubric staat beschreven in termen van gedrag. Daarbij is een onderscheid gemaakt in gedrag dat voldoet en gedrag dat niet voldoet. Op die manier vormen de Rubrics een hulpmiddel bij het functioneren van een zorgverlener. “Het is een waardevol instrument, omdat zowel voor studenten, als professionals, de leerwerkplaats en de opleiders duidelijk is aan welke doelstellingen en criteria ze werken en waar ze dus op worden beoordeeld,” vertelt Els Verschuur. Maar dat niet alleen, er zijn meerdere toepassingsmogelijkheden van de Rubrics. Je kunt ze inzetten als een toetsinstrument, een middel om leerwegen mee te ontwerpen, een feedbackinstrument en een tool om jezelf verder te ontwikkelen. “De multifunctionaliteit van deze Rubrics maakt het zo waardevol. Op onze poster zie je dat alle toepassingsmogelijkheden met elkaar in verbinding staan. Alles draagt eraan bij om de kennis en deskundigheid van de stagiaire of zorgprofessional te verbeteren.” De Rubrics zijn geordend volgens de 7 CanMEDS rollen met de Onderwijswijsraamwerk Palliatieve Zorg 1.0 als onderlegger.

Hoe nu verder?
De implementatie ligt bij de opleidingen en zorgorganisaties aangesloten bij het netwerk. “We hebben de draagvlak van de bestuurders en opleiders, maar nu moet het verder de organisatie in geholpen worden. In fase drie stellen we vast hoe het verder kan,” legt Els uit. Het Rubrics-instrument geeft een aanzet tot het gezamenlijk ontwikkelen van een toekomstbestendig regionaal leer- en ontwikkelprogramma voor palliatieve zorg. Els: “Als de deskundigheid en kennisniveau van zorgprofessionals op pijl blijven en zij zichzelf verbeteren waar nodig, levert het uiteindelijk een verbetering van de kwaliteit van palliatieve zorg op.”

“Dat is waar de Rubrics bij helpen: goede palliatieve zorg, dat het belangrijkste.”

Wees erbij. Els Verschuur geeft haar posterpresentatie op donderdag 8 november en vrijdag 9 november tijdens het Nationaal Congres Palliatieve Zorg in Lunteren. Kom kijken om 10.15 uur bij poster 5 over het Leerlandschap Palliatieve zorg in de NPZZG regio.

Partners

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Laat uw gegevens achter en ontvang voortaan onze nieuwsbrief:

Voornaam:
Achternaam:
E-mailadres:
HAN VDO

Medewerkers