Begeleid je als maatschappelijk werker mensen bij vragen en problemen, die de diagnose kanker met zich meebrengt? In het najaar 2018 start voor de tiende keer de post-hbo opleiding Psychosociale oncologie voor maatschappelijk werkers. De scholing richt zich op professionals in de psychologische zorg, die in de dagelijkse praktijk werken met mensen met de diagnose kanker en hun naasten. Dat geldt ook voor zorgverlening die verband houdt met andere ernstige chronische of levensbedreigende aandoeningen.

Een toenemend aantal mensen krijgt de diagnose kanker. Door de huidige kennis wordt kanker vaker in een vroeger stadium geconstateerd en de overlevingskansen nemen toe. Ook de langere gemiddelde levensduur is een belangrijke oorzaak. Dat betekent dat meer mensen en hun naasten leven met een chronische ziekte. Als maatschappelijk werker in de psychosociale oncologie heb je te taak dit proces te begeleiden. Dat kan zijn tijdens de fase van diagnose en onderzoek, of tijdens de behandeling.

In de opleiding komen onder meer aan de orde:

  • Actuele basiskennis van de oncologie.
  • Kennis en toepassing van het ‘biopsychosociale model’, zodat je vanuit een psychosociale diagnose begeleiding kunt bieden met aandacht voor zingeving en existentiële vragen. Je kunt ondersteuning bieden bij natuurlijke reacties op levensbedreigende situaties. Je leert hoe je stagnerende processen kunt begeleiden en waar je moet doorverwijzen.
  • Werken vanuit een systemisch referentiekader en hanteren van jezelf als begeleidingsinstrument. Je leert adequaat en authentiek te communiceren, met een passende balans tussen nabijheid en afstand.
  • Samenwerken met meerdere disciplines in een oncologische context. Je kunt de kennis, kracht, mogelijkheden en beperkingen van je eigen beroepsgroep herkennen en duiden en weet je eigen gedachten en emoties professioneel te hanteren.

HAN VDO verzorgt deze opleiding sinds 2007 voor de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO).

Aanmelden
Aanmelding vindt plaats via de site van de NVPO. Nadere informatie kun je verkrijgen bij de opleidingscoördinator Reinhard Schulte.

 

Partners

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Laat uw gegevens achter en ontvang voortaan onze nieuwsbrief:

Voornaam:
Achternaam:
E-mailadres:
HAN VDO

Medewerkers