HAN VDO staat niet alleen bekend om interessante opleidingen en cursussen, we zijn ook actief met leertrajecten bij organisaties. Vorig jaar bereikte ons een vraagstuk over het verschuiven van taken in de jeugdzorg. Door ontwikkelingen bij de gemeente en de jeugdbescherming, kwamen taken op het gebied van signaleren en communiceren over veiligheid meer bij het sociaal team te liggen. Wat betekende dat voor de taken en vaardigheden van de teamleden?

In Nederland is hulpverlening in eerste instantie vrijwillig. Blijkt dat de geboden hulp onvoldoende is, dan wordt ‘drang’ ingezet, als een dringende laatste poging om ouders te stimuleren de problemen op te lossen. Deze opgedrongen hulpverlening vroeg van het gezin om deelname aan het hulptraject en de gestelde voorwaarden. Is de geboden vrijwillige hulpverlening niet (meer) voldoende of accepteert het gezin geen hulp? Dan wordt en dwangtraject ingezet door de jeugdbescherming. Drang was echter geen fase van hulpverlening, maar een versimpelde term voor een professionele aanpak van het bespreken van veiligheid.

Dranghulpverlening werd voorheen afgenomen bij de jeugdbescherming, nu was dit een extra taak van het sociale wijkteam. Dit betekende dat de teamleden geschoold moest worden om vol vertrouwen de nieuwe rol uit te voeren.

Signaleren en communiceren over veiligheid

Het sociaal team krijgt door deze ontwikkeling meer te maken met casussen op het snijvlak van vrijwillig- en dwangkader. HAN VDO werd ingeschakeld om de teamleden met jeugdzorg-taken zekerder te maken in hun nieuwe rol als casusregisseur. Ze te helpen met de juiste attitude, houding en kennis. Of zoals een van de teamleden aangaf: “Ik wilde het gemakkelijker vinden om veiligheid als een gewoon thema neer te zetten in gesprek met inwoners.”

Vooraf werd de inhoud van het leertraject besproken met de teamleden. Welke wensen hadden ze bij het traject en hoe sluiten we voldoende aan bij de praktijk? Met een actief leertraject en ruimte voor reflectie, werden de teamleden gestimuleerd om regie en verantwoordelijkheid te nemen. De nieuwe rol vroeg niet alleen om nieuwe vaardigheden van de professionals in de jeugdzorg, maar ook om bijvoorbeeld hun positie binnen de organisaties te versterken en hun werkwijze onder de loep te nemen. Leerzaam, vonden de teamleden. “De lessen van trainer Alletta Spreeuw lieten ons nadenken over onze verantwoordelijkheid. Dankzij goede verbindingen tussen andere praktijken en theorie kwamen we tot nieuwe inzichten.”

Duidelijkheid bij de start

Zo kwam een professional tot inzicht om bij het eerste contact beter te vertellen wie ze was, wat ze kwam doen en wat haar rol is. Ze legde meteen het thema veiligheid voor alle leden van het gezin op tafel. Zo kreeg ze vertrouwen van het gezin, die wisten waar ze aan toe waren. Ook andere teamleden zagen daar het belang van en gaven aan het thema op te tafel houden, zodat het geen verrassing was als er punten rondom veiligheid worden gesignaleerd en benoemd.”

Het signaleren van problemen rondom veiligheid was een lastig punt. Want hoe kom je in een vrijwillig kader tot een passende houding waarin je meer sturing vraagt met doelstellingen en afspraken? Eén van de professionals gaf aan dat de nadruk op verwachtingsmanagement ligt. “Het gezin weet in welke rol ik er ben. We bespreken dan ook wat ze nodig hebben, waar we samen naartoe willen. Zo laat je mensen ook in je waarde.”

Leren in de praktijk

Hoewel het leertraject de teamleden heeft geholpen om zekerder te zijn in hun rol, zal de praktijk uitwijzen waar het goed en minder gaat. En hoe ze hun verantwoordelijkheden en mogelijkheden ook binnen de organisaties, gemeente en keten bespreken. Ze zijn zich veel bewuster van wat ze nodig hebben. ‘Hebben we de keten nodig? Waar ligt de verantwoordelijkheid in deze casus? Wat hebben we nodig van onze organisatie?’ Dat trainer Alletta Spreeuw daar oog voor had werd gewaardeerd. Er kwamen actuele problemen en relevante vraagstukken boven waar meteen een antwoord op was.

Dit leertraject heeft de teamleden voldoende handvatten geboden om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. “Ik zie dat er binnen onze gemeente een groep van enthousiaste collega’s is, die de rol van casusregisseur verder wil concretiseren. Ik heb ervoor gekozen om meer tijd te nemen voor gezinnen waar meer hulp nodig is,” vertelt een van de teamleden. Geen crisis is hetzelfde, elk vraagstuk vraagt om een eigen aanpak. Maar dankzij het leertraject voelen de leden van het sociaal team zich sterker om hiermee om te gaan.

Over HAN VDO leertrajecten

HAN VDO voert al ruim 15 jaar opleidingen rondom regievoering en ambulante gezinsbegeleiding uit. Veranderingen door politiek, financiën of maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor nieuwe vraagstukken. HAN VDO speelt hierop in met passende leertrajecten. Trainers hebben direct contact met het werkveld, zetten gastdocenten uit de praktijk in, zodat ze altijd op de hoogte zijn van de actuele kwesties. Met leertrajecten helpen wij professionals toe te rusten met hedendaagse vaardigheden en zekerder te zijn in hun nieuwe rollen. Bekijk wat de mogelijkheden zijn en neem contact met ons op.

Partners

Agenda
  • Er zijn op dit moment geen activiteiten.
Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Laat uw gegevens achter en ontvang voortaan onze nieuwsbrief:

Voornaam:
Achternaam:
E-mailadres: