Onze trainer Wendy Kemper onderzoekt hoe thuiswonende ouderen met geen of een lagere opleiding hun zorgnetwerk beter benutten. In deze video vertelt ze er meer over.

Wendy Kemper kreeg een HAN-promotiebeurs voor het onderzoek ‘Effectief bijdragen in zorgnetwerken van kwetsbare ouderen’. Het onderzoek draagt bij aan de actuele discussies over hoe informele zorg – familie, buren, vrienden– en zorgverleners (denk aan verpleegkundigen of maatschappelijk werkers) samen effectiever kwetsbare ouderen kunnen ondersteunen.

Netwerk van professionele en informele zorg

Het onderzoek van Wendy richt zich op zorgnetwerken van kwetsbare ouderen. Dat zijn ouderen die door een opeenstapeling van meerdere kleine ziekten een grotere kans lopen op ernstige aandoeningen.

Familie, buren, vrienden, vrijwilligers en zorgverleners vormen samen zorgnetwerken die kwetsbare ouderen ondersteunen. De overheid wil dat deze netwerken van informele zorg meer zorg voor hun rekening gaan nemen. Ook wordt een groter beroep gedaan op de inzet van vrijwilligers. Dit vraagt samenwerking en afstemming in het zorgnetwerk, zodat de bijdrage van zorgverleners en alle andere partijen beter kan worden benut.

Wetenschappelijk artikel functioneren zorgnetwerk

Eind 2018 heeft Wendy Kemper haar tweede wetenschappelijk artikel gepubliceerd in Health Social Care & Community: Influencing care networks of homedwelling elderly persons. Het artikel beschrijft welke acties het functioneren van het zorgnetwerk van een thuiswonende oudere beïnvloeden.

Thuiswonende ouderen met een zorgvraag worden ondersteund door informele zorgers (familie, vrienden, buren, kennissen en vrijwilligers) en door formele zorgers (thuiszorg, dagbesteding, huisarts, POH-er, specialistische zorg). Studies over deze zorgnetwerken zijn veel gericht op integratie van zorg en verbanden tussen de samenstelling van het netwerk en ervaren gezondheid. In dit onderzoek staat de interactie in het zorgnetwerk centraal, middels het verkennen van netwerkmechanismen:

  • Hoe zoeken netwerkleden naar (nieuwe) mensen of organisaties die kunnen steunen?
  • Hoe coördineren zij activiteiten en onderhouden relaties?
  • En hoe wordt hun gedrag beïnvloed?

In deze studie vonden we dat acties van netwerkleden waren gedreven door incidenten en (bestaande) relaties. Het raamwerk van netwerkmechanismen helpt om te verkennen wat netwerkleden doen en liet nieuwe velden zien om netwerkgerichte actie te ontplooien.

Meer lezen over haar onderzoek? Bekijk dit artikel op han.nl

Partners

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Laat uw gegevens achter en ontvang voortaan onze nieuwsbrief:

Voornaam:
Achternaam:
E-mailadres:
HAN VDO

Medewerkers