De genomineerden voor de alumniprijs zijn bekend! Uit de tientallen verbeterplannen voor de zorg, gemaakt door onze studenten, werden 5 genomineerden gekozen. De deelnemers aan Inspiration Day kiezen op 16 april de winnaar. Wie zijn de genomineerden?

Voeding in de laatste fase
Katja Brom van Herbergier Terborg richtte haar verbeterplan op ethische problemen rondom voeding tijdens het levenseinde. “Een van onze bewoners met dementie overleed. Door haar dementie kon ze op haar sterfbed niet meer goed aangeven wat ze wel en net wilde. De huisarts gaf na een fikse longontsteking aan dat de bewoner terminal was en de familie zich moest voorbereiden op het naderden einde. Soms gaf ze aan dat ze wilde eten of drinken als je het naar haar mond bracht, maar soms gaf ze ook niets aan. Met als gevolg dat mevrouw soms twee dagen niets at.”

“Verschillende zorgverleners liepen met de vraag rond of het wel verstandig was om iemand die terminaal ziek was en steeds verder in haar eigen wereld verkeerde, nog eten en drinken te geven. Onder het mom ‘moet je dit nog willen’ hadden zorgverleners moeite met de familie te ondersteunen in dit thema.” Door met elkaar in gesprek te gaan en te luisteren naar elkaars argumenten ontstond er meer begrip voor elkaar. Door als organisatie samen een beleid te ontwikkelen is voor de zorgverlener duidelijk wat zij moeten doen in dit soort gevallen. De familie van de stervende

Medicatieveiligheid verbeteren door samenwerking en voorlichting
Wendy Kleijberg is praktijkondersteuner Somatiek en zag dankzij een patient in dat medicatie niet in alle omstandigheden goed voor je is. “Bijvoorbeeld een patient die medicatie gebruikt voor de bloeddruk, maar vochtverlies door diarree, overgeven, hitte en koorts kreeg. In dat geval is het soms beter om tijdelijk met de medicatie te stoppen om nierschade te voorkomen. Ik zag in dat het van belang is om de patient goed voor te lichten over medicatiegebruik, zodat ze zelf signalen herkennen om medicatie tijdig aan te passen. Door de samenwerking tussen de zorgprofessionals in de huisartsenpraktijk krijgen de patiënten op tijd de juiste en steeds dezelfde informatie. Dit komt het zelfmanagement van de patiënt ten goede. Zelf vond ik de proactieve houding en multidisciplinaire samenwerking binnen het gezondheidscentrum een inspirerende uitkomst. Geweldig dat het zo enthousiast werd opgepakt!”

De winnares van de alumniprijs Inspiration day 2018: Bianca Elsschot

Communicatie complexe zorgvraag verbeteren met dagschema
De senior verpleegkundige Annet Timmermans van het Spaarne Gasthuis volgde de opleiding tot Urologie Continentie Stoma verpleegkundige en schreef haar verbeterplan over samen doelgericht werken naar herstel. “De patiënt die wordt opgenomen voor een open cystectomie en het aanleggen van een urostoma volgens Bricker, heeft de meest complexe zorgvraag op de verpleegafdeling urologie van het Spaarne Gasthuis. Het postoperatieve herstel van de patiënt gaat met ups en downs en de verpleging en begeleiding is intensief,” begint Annet haar verhaal.

“Omdat we meededen aan een grote studie, was het nodig het verpleegkundig protocol aan te passen aan de landelijke ERAS richtlijnen. Door de invoering van een overzichtelijk, schematisch, kort en bondig dagschema heeft de patiënt doelen om op te focussen en weet wat zijn eigen rol hierin is. Het dagschema dient als stimulans en ondersteuning bij het toewerken naar herstel en zelfredzaamheid. In dit project wordt de samenwerkingsrelatie tussen patiënt en verpleegkundige versterkt, door het dagelijks bespreken van het zorgplan. De patiënt hoeft het niet alleen te doen. Momenteel wordt de mogelijkheid onderzocht of dit dagschema toe te passen is in een app voor de patiënt, die toegang geeft tot een deel van het klinische elektronische patiënten dossier.”

Sint Maartenskliniek zet VR-bril in bij postoperatieve pijn
Het gebruik van Virtual Reality (VR) groeit wereldwijd in rap tempo. Ook binnen de gezondheidszorg. Bij de Sint Maartenskliniek zag pijnconsulent Marjan Visser kansen voor VR bij postoperatieve pijn. “Uit de literatuur blijkt dat er positieve effecten zijn van VR op chronische pijn, pijn bij brandwonden en bij verslavingsproblematiek. Over de effecten van VR op postoperatieve pijn is weinig literatuur beschikbaar. Om deze reden heb ik een onderzoek gedaan bij 30 patiënten die na een operatie aan de lumbale wervelkolom VR4Pain aangeboden kregen. Door het gebruik van de VR4Pain ervaren patiënten minder pijn en meer ontspanning. Naast de behandeling van postoperatieve pijn geeft de VR4Pain afleiding en kunnen patiënten zich beter ontspannen. Het bedienen van de VR-bril is vrij gemakkelijk en de patiënt heeft zelf de regie in handen met betrekking tot het gebruik. Dit maakt VR4Pain tot een laagdrempelig, eenvoudig in te zetten complementaire interventie in de postoperatieve fase.”

Digitale kansen voor eenduidige voorlichting
De Maag Darm Lever verpleegkundige Eva Wttewaal zag kansen voor de manieren van voorlichting bij het ziekenhuis OLVG in Amsterdam. “Bij de polikliniek Maag-, Darm-, Leverziekten (MDL) bereiden wij patiënten die een coloscopie moeten ondergaan onder andere digitaal voor. Met een vragenlijst en instructievideo’s kunnen ze zich voorbereiden. Iedereen krijgt hetzelfde te zien en te horen, een eenduidige voorlichting. Maar ik merkte dat de verpleegkundigen ieder een eigen manier hadden van voorlichten. Zo geeft iedere verpleegkundige andere prioriteiten aan in de vertelde informatie. In 24 uur ziet een patiënt op de afdeling 3 verpleegkundigen. In het ergste geval zijn er dan dus drie verschillende voorlichtingen, met soms ook verschillende informatie. Frustrerend en onduidelijk voor de patiënt leek mij, maar ook voor de verpleegkundige bleek uit vragenlijsten en interviews.”

“Uit mijn onderzoek blijkt dat digitale voorlichting het meest effectief is als aanvulling op een folder. Echter is er nog geen methode die echt wordt toegepast op een verpleegafdeling in Nederland. Dit vind ik een verrassende uitkomst, vooral in dit digitale tijdperk. Kunnen wij de eerste afdeling worden die onze patiënten voor een klinische coloscopie komen, op deze manier gaan voorlichten in de toekomst?”

Wil je als eerste weten wie de winnaar is?
Meld je aan bij onze evenementenpagina en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes!

Benieuwd naar de winnaar van vorig jaar?
Lees hier het verhaal over het verbeterplan van Bianca Elsschot.

Partners

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Laat uw gegevens achter en ontvang voortaan onze nieuwsbrief:

Voornaam:
Achternaam:
E-mailadres:
HAN VDO

Medewerkers