Gevoelige cliëntgegevens delen en verwerken én de regels rond privacy bewaken. Geen makkelijke opgave voor professionals die werken bij gemeenten en zorg- en dienstverleners. Wij startten met de gemeente Apeldoorn een leertraject om gegevensverwerking bij alle partijen in het sociale domein op dezelfde manier te laten verlopen.Door de decentralisaties in de zorg in 2015 moeten lokale overheden en de zorg- en dienstverleners, integraal werken. In de praktijk moeten zij cliëntgegevens op steeds dezelfde en rechtmatige manier met elkaar delen en verwerken.

Onnodige discussies voorkomen
Tijdens het maatwerkleertraject dat voor de gemeente Apeldoorn is opgezet, leren professionals hoe ze langs een aantal vaste stappen, dilemma’s rond privacy kunnen afwegen. Het doel van de decentralisatie is en blijft goede hulpverlening en dus goede onderlinge samenwerking met en voor burgers. Het is daarom belangrijk dat professionals de keuzes rond gegevensdeling goed kunnen uitleggen en verantwoorden en de passende grondslagen kennen. Zo voorkom je onnodige discussies en tijdsverlies.

Het doel van dit leertraject, dat HAN VDO ook voor andere gemeenten en instellingen op maat samenstelt, is niet alleen dat professionals kennis opdoen rond privacy, maar ook dat zij vaardigheden leren hanteren om dit direct in hun dagelijkse praktijk toe te passen. Ook leer je hoe je, samen met je collega’s, dilemma’s kunt hanteren. Zo leer je op casusniveau goede en bewuste afwegingen maken over gegevensdeling.

Praktijksituaties
Deelnemers maken kennis met de stof rondom privacy, gegevensdeling en gegevensverwerking. Daarnaast is er veel ruimte om te oefenen met dilemma’s en casussen uit de praktijk. Wij zetten hierbij docenten in met juridische kennis en kennis van het sociaal domein.

Interesse?
Interesse in een maatwerkleertraject op gebied van gegevensdeling en -verwerking? Neem gerust contact op met de opleidingscoördinator op of bel 024-3511083.
Bekijk de leertrajecten van HAN VDO op gebied van sociaal werk en sociale innovatie.

Actualiteiten

  1. Dat privacy meer aandacht vraagt, is duidelijk beschreven in het onderzoek van de overheid naar gezinnen met geringe sociale zelfredzaamheid. Een van de redenen waarom gezinnen onvoldoende hulp (of niet passende hulp) krijgen is het gebrek aan samenwerking tussen de ketenpartners.
  2. Jeugdwet 2015
  3. AVG vanaf 25 mei 2018
  4. Professionals dragen meer verantwoordelijkheid. De samenleving en media kijken snel naar de hulpverleners en hun organisaties. De kwaliteit van professionals krijgt op dit moment alle aandacht; de nieuwe registraties (SKJ) brengen dit in beeld en positief is dat organisaties ook meer investeren in deskundigheidsbevordering.

Partners

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Laat uw gegevens achter en ontvang voortaan onze nieuwsbrief:

Voornaam:
Achternaam:
E-mailadres:
HAN VDO

Medewerkers