Sociale innovatie gaat over het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Binnen de transformatie van het sociaal domein krijgen burgers, professionals en de overheid de taak om zich al werkend en lerend nieuwe rollen eigen te maken. Er ontstaan nieuwe verhoudingen: zelfsturende teams, zorgcoöperaties waarin burgers en professionals samenwerken of broedplaatsen waar burgers, studenten en professionals elkaar treffen.

HAN VDO participeert binnen Centre of Expertise Krachtige Kernen en de Zorgalliantie in verschillende innovatieve projecten. Via diverse lectoraten en de Werkplaats Sociaal Domein is HAN VDO tevens verbonden aan onderzoekstrajecten. HAN VDO heeft de professionals in huis die samen met u de innovatieopgave aan gaan.

Neem contact op

HAN VDO leertrajecten: Sociale innovatie

Presteren in Sociale Wijkteams

Nu de sociale wijkteams her en der gesetteld zijn komt ook in beeld waar nog een leervraag verscholen zit. Voor velen is het nieuw om in een team te werken waar generalist zijn vaak tot uitgangspunt is verheven. Maar ook komt in beeld dat de caseload nogal hoog is, dat de te bespreken casuïstiek meer tijd vergt dan verwacht. De vraag van de burger, hoe gaan we daar mee om en hoe houdt hij de regie over het eigen leven. En dan is er nog de intentie om outreachend te werken, vrijwilligers er bij betrekken en … vraaggericht te blijven.

  • Post HBO
Werken met onderstromen in organisatiesystemen

In deze cursus maak je kennis met de mogelijkheden van het werken met de verbeelding en de onderstroom in (organisatie)systemen. Dit noemen we systemisch werken. Systemisch werken heeft tot doel de verborgen patronen en belemmeringen in systemen, tussen mensen, zichtbaar te maken.

Psychosociale oncologie voor maatschappelijk werkers

Wil je grondige en actuele kennis van de medische en psychosociale aspecten van de oncologie? Deze post-hbo-opleiding is bedoeld voor maatschappelijk werkers die patiënten met kanker en diens naasten begeleiden. De oncologie staat model voor andere (ernstige) chronische ziekten. Deze cursus wordt aangeboden door de NVPO en gegeven door HAN VDO.

  • Post HBO
Wmo consulent nieuwe stijl

Ben je werkzaam binnen  het gebied van wonen, welzijn (nieuwe stijl) ? Volg de opleiding Wmo consulent nieuwe stijl .

  • Post HBO
Social Professional 3.0

Innovatieve kracht voor sociale wijkteams. Kenmerkend voor de opleiding Social Professional 3.0 is het onderzoeken en exploreren van  de innovatieve kracht rond sociale wijkteams en hoe deze verandering te faciliteren.

  • Post HBO
Regisseren in Welzijn

De transitie in het sociale domein vraagt om een herijking van de sociale professional. Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen. Dit leertraject is speciaal opgezet voor wijkcoaches en welzijnswerkers die zich willen ontwikkelen in hun regierol.

  • Post HBO
Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Werk je als professional in de jeugd(gezondheids)zorg, kinder- en/of jongerenwerk of in het onderwijs? En wil je je verder ontwikkelen in de systeemgerichte benadering van leer- en opvoedingsvraagstukken, in functies als gezinsbegeleider of schoolmaatschappelijk werker? Volg dan de phbo-opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

  • Post HBO
Gezinsregisseur multiprobleemhuishoudens

Binnen gezinnen met meerdere problemen en/of zorgvragen is het van belang dat iemand regie voert op de complexe processen en met name binnen het hulpverlenersnetwerk. Met de opleiding Gezinsregisseur multiprobleemhuishoudens ontwikkel je je in deze coördinerende rol. Je ondersteunt jongeren, kinderen en hun ouders en je organiseert waar nodig specialistische hulp.

  • Post HBO
Gerontologie en geriatrie

De toename van (kwetsbare) ouderen vraagt om specifieke deskundigheid op het gebied van zorg en welzijn. De complexiteit die dit met zich meebrengt doet een specifiek beroep op de hulpverlener waarbij naast klinische zorg vooral ook welzijn en zingeving een belangrijke rol spelen. Deze ontwikkeling biedt kansen en vraagt om een afweging of de verpleegkundige over de juiste competenties bezit om hieraan een bijdrage te leveren. Verbeter je mogelijkheden om als verpleegkundige ouderen die zorg te bieden waar ze recht op hebben.

  • Post HBO
De Vakbekwame klantmanager (VAK)

We leven in een zich snel ontwikkelende maatschappij waarbij het ‘zorgen voor’ steeds meer wordt vervangen door een ‘zorgen dat’ (participatiemaatschappij). Dit betekent voor klantmanagers,   consulenten, adviseurs werkgeverspunt en job coaches dat aan hen aanvullende competenties worden gevraagd.

  • Post HBO
Casemanagement

Ben je als professional werkzaam in de (gezondheids)zorg sector en heb je te maken met burgers met een complexe meervoudige en/of langdurige hulpvraag? Verbeter dan je integrale bijdrage aan complexe hulpverlening door het volgen van de phbo-gecertificeerde opleiding Casemanagement bij HAN VDO.

Projecten en netwerken

HAN VDO participeert binnen Centre of Expertise Krachtige Kernen en de Zorgalliantie in verschillende innovatieve projecten.

Onderzoek

Via diverse lectoraten en de Werkplaats Sociaal Domein is HAN VDO tevens verbonden aan onderzoekstrajecten.

Partners

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Laat uw gegevens achter en ontvang voortaan onze nieuwsbrief:

Voornaam:
Achternaam:
E-mailadres:
Experts

Sociale innovatie

Wij gebruiken cookies om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en u te voorzien van de beste informatie. De Europese wetgeving maakt onderscheid tussen cookies die functioneel of niet privacygevoelig zijn en cookies die mogelijk wel privacygevoelig kunnen zijn (PII). Deze website gebruikt alleen functionele of niet-privacygevoelige cookies. / Deze website gebruikt beide soorten cookies. Door hiernaast op ‘OK, sluiten’ te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies. Klik op 'Instellingen wijzigen' om uw cookievoorkeuren aan te passen en voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website.
Annuleren