“Het werken met systemen loopt als een rode draad door mijn werk”

Neem contact met mij op

Achtergrond

Na de opleiding Verpleegkunde (hbo-v), ben ik gaan werken in diverse sectoren van de geestelijke gezondheidszorg. De GGZ beviel mij heel goed, na 10 jaar heb ik de overstap naar het onderwijs gemaakt, waar ik aan de slag ging als docent Verpleegkunde.

Omdat ik een een leven lang leren een warm hart toedraag, ben ik zelf ook met veel plezier lerende gebleven. De docentenopleiding HBO en de VO-opleiding ‘strategisch hulpverlenen op basis van de Systeemtheorie, hielpen mij in mijn werk als docent en sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Sinds 26 jaar combineer ik onderwijs met hulpverlening. Deze combinatie komt goed tot zijn recht in alle rollen die ik vervul.

Drijfveer

Het werken met systemen loopt als een rode draad door mijn werk. Zowel binnen de opleidingen, onderzoek en mijn coaching rol, is systemisch werken een belangrijk uitgangspunt. We leven allemaal in systemen, denk aan families, werk, verenigingen, en vriendengroepen. De kwaliteit van deze systemen worden voor een groot gedeelte bepaald door de kwaliteit van de verbindingen binnen het systeem. Tevens worden genoemde verbindingen sterk beïnvloed door de context waarbinnen die zich bevinden. Dit is waar het in systemisch werken over gaat: context en verbindingen. En dit is precies waar ik me heel graag mee bezig houd. In contact met studenten en het werkveld is dit ook mijn vertrekpunt. Hierbij stel ik mijzelf de vraag hoe dit vorm te geven vanuit de 4 H’s: hoofd, hart, houding en handen.

Expertise

Ik ben een groot voorstander van een leven lang leren. Persoonlijke drijfveren dienen hier zoveel als mogelijk in aangesproken te worden. Verder kan ik me goed vinden in de visie die in het missiedocument van de HAN staat beschreven:

‘Onze missie is het kwalificeren, socialiseren en vormen van studenten voor hun toekomstige beroepspraktijk en burgerschap en het leveren van innovaties in een dynamische, globaliserende en complexe samenleving’ (HAN Instellingsplan, 20122016, p. 15).

Het concept ‘Bildung’ is hier op zijn plaats. Dat vraagt ook wat van mij als docent: wederkerig leren.

Opleider, trainer en adviseur

Betrokken bij de opleidingen

Rollen en (neven)functies

  • Opleider, trainer en adviseur
  • docentonderzoeker
  • supervisor
  • systeemtherapeut
  • begeleidingskundige

Primair expertisegebied

  • GGZ
  • Systemisch werken

Overige expertisegebieden

  • Sociale Psychiatrie
  • Persoonlijk leiderschap

Partners

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Laat uw gegevens achter en ontvang voortaan onze nieuwsbrief:

Voornaam:
Achternaam:
E-mailadres:
HAN VDO

Medewerkers