“Het is belangrijk dat onderzoeksresultaten worden vertaald naar de zorgpraktijk”

Neem contact met mij op

Achtergrond

Met de HBO-V op zak, ben ik gaan werken onder andere in de thuiszorg, het ziekenhuis en in de kraamzorg. Juist die brede praktijkervaring hielp mij ontzettend toen ik later de Leraren Opleiding voor Verpleegkundigen (LOV) ging doen en aan de slag ging als docent in het MBO. Omdat ik me verder wilde ontwikkelen heb ik vervolgens Gezondheidswetenschappen gestudeerd, met als studierichting Verplegingswetenschappen. Centraal in mijn carrière was dat niet alleen onderwijs, maar ook onderwijsvernieuwing en leerplanontwikkeling belangrijke thema’s waren.

In 2002 maakte ik de stap naar het hoger onderwijs als docent bij zowel de HAN, als bij Saxion Hogescholen. Onderzoek trok meer en meer mijn aandacht. In mei 2003 ben ik gestart met mijn promotieonderzoek bij de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten van het Erasmus MC Rotterdam. Het onderzoek betrof verpleegkundige follow-up en palliatieve zorg voor patiënten met slokdarmkanker. In oktober 2007 ben ik gepromoveerd.

Sinds 2009 ben ik terug bij de HAN. Eerst als docent, onderzoeker en associate lector Topcare, nu als opleider en onderzoeker bij HAN VDO. De combinatie van kennis, praktijkervaring, onderzoek en onderwijs maken dat ik hier mijn plek vond.

Drijfveer

Ik vind het belangrijk dat wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten. Onderzoeksresultaten moeten dan ook vertaald worden naar de zorgpraktijk. Dat doe ik nu voornamelijk op het gebied van palliatieve zorg. De centrale vraag hier is altijd: hoe kunnen we samen er voor zorgen dat iedere patiënt, ongeacht ziekte, achtergrond en zorgsetting, die palliatieve zorg krijgt die hij/zij (en zijn naaste) wenst en nodig heeft. De stem van die patiënt is daarbij erg belangrijk. Vanuit mijn onderwijs- en onderzoekachtergrond is het voor mij vanzelfsprekend dat deze zorg door goed geschoolde beroepsbeoefenaren wordt verleend.

Expertise

Als onderzoeker ben ik op dit moment onder andere projectleider van het project ‘Palliatieve zorg thuis. De ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden’. We ontwikkelen een kwaliteitsstandaard specifiek voor wijkverpleegkundigen en verzorgenden, in navolging op en aanvullend aan het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland.

Als lid van de Programmaraad van het Netwerk Palliatieve Zorg Gelderland Zuid ben ik samen met netwerkcoördinator René Nogarede trekker van het netwerkproject ‘Samen werken aan deskundigheid’. Het einddoel van het project is om de kennis, vaardigheden en attitude van professionals, werkzaam bij de aangesloten partijen van het netwerk te verbeteren.

Primair expertisegebied

Overige expertisegebieden

Nevenwerkzaamheden

Betrokken bij de opleidingen

Lees de artikelen van Els
Lees meer over het onderzoek over de app Eline Spreekt
Bekijk het artikel over haar posterpresentatie in Berlijn 
Ga direct naar de Rubrics: deskundigheid meten en toetsen in de palliatieve zorg

 

Partners

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Laat uw gegevens achter en ontvang voortaan onze nieuwsbrief:

Voornaam:
Achternaam:
E-mailadres:
HAN VDO

Medewerkers