Begin juni heeft minister Bruins zijn besluit omtrent de overgangsregeling bekend gemaakt. De overgangsregeling is bedoeld voor verpleegkundigen die zich als regieverpleegkundige willen registreren, maar nog niet over alle wettelijk benodigde kwalificaties beschikken voor dit nieuwe beroep.

3 september 2019 – Overgangsregeling m.b.t. inschrijven BIG-register regieverpleegkundigen opgeschort

Gaandeweg de zomervakantie ontstond er onrust onder de verpleegkundigen over de overgangsregeling voor de inschrijving van (regie)verpleegkundigen in het BIG-register. Men vreest onder andere voor devaluatie van het diploma en het verdwijnen van kennis en ervaring. De onrust heeft er toe geleid dat minister Bruins een pas op de plaats maakt. Rinnooy Kan is aangesteld om de vervolgstappen in het kader van de wens en noodzaak tot functiedifferentiatie in kaart te brengen. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/08/21/minister-bruins-komt-met-verkenner-big-2

Stand van zaken HAN VDO
We blijven de landelijke ontwikkelingen op de voet volgen. Zoals bekend draait er een pilot NLQF 6 kwalificatie voor de SPV-opleiding en de opleiding tot pijnconsulent. Dit traject wordt doorgezet. Voor de overige verpleegkundige opleidingen wachten we met het aanvragen van NLQF kwalificaties. Eerst zal er meer helderheid en draagvlak moeten zijn met betrekking tot de functiedifferentiatie binnen de verpleegkundige beroepsgroep, alvorens wij hierover verdere besluiten nemen. Via onze website en social media houden we je op de hoogte.

Partners

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Laat uw gegevens achter en ontvang voortaan onze nieuwsbrief:

Voornaam:
Achternaam:
E-mailadres:
HAN VDO

Medewerkers