‘Hoe brengen we beschikbare kennis naar acceptatie van technologie in zorg en welzijn verder in regionale leernetwerken’?

Technologische innovaties veranderen onze maatschappij in rap tempo. In de wereld van zorg en welzijn zien we ook een sterke tendens in de richting van zorgtechnologie en sociale technologie. De laatste jaren is er dan ook, niet alleen in de samenleving en beleid, maar ook in het hoger beroepsonderwijs in toenemende mate aandacht voor dit soort technologie. De professional, die met en naast deze technologie werkt, of moet gaan werken, komt steeds beter in beeld als een sleutelfiguur in deze ontwikkelingen. De recente Actieprogramma’s Werken in de Zorg en Zorg voor de jeugd (Ministerie van VWS) bieden perspectieven op: anders ondersteunen, anders zorgen, anders organiseren.

Begin december presenteerde het Ministerie van VWS in dit kader ook de plannen voor actieleernetwerken in de regio, als vervolg van Zorgpact: https://actieleernetwerk.nl/.

De hogescholen kunnen hierin een actieve (schakel-)rol spelen. Bovendien hebben de diverse hogescholen in Nederland – door de expertise van lectoren en/of specifieke onderwijsprogramma’s – diepgaande kennis te bieden over aspecten van eHealth. Deze kennis is echter gefragmenteerd en men is vaak niet goed op de hoogte wat elders al ontwikkeld is. Hoe kan deze kennis beschikbaar komen voor alle regio’s? Hoe voorkomen we dat we het wiel steeds opnieuw uitvinden? Wat is gewenst, haalbaar en nodig om landelijk samen te werken voor regionale versnelling?

Voor wie?
 • HBO-lectoren en onderzoekers technologie in zorg en welzijn
 • Directeuren HBO-opleidingen zorg en welzijn
 • Projectleiders RAAT
 • Vertegenwoordigers van WZW, FCB
 • Beleidsambtenaren OCW en VWS
 • Ambassadeurs van technologie in zorg en welzijn
Programma

13:00 – 14:30 uur
U bent ook van harte welkom bij de opening van CONNECT2MOVE.

14:30 – 16:30 uur
Rondetafelgesprek

  1. RegioPlus schetst de situatie van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Welke urgente problemen vragen om de inzet van (sociaal-) technologische innovaties (in brede zin)?
  2. Door middel van actieleren verkennen we hoe de regio’s de “parels” van het HBO kunnen benutten.
  3. We gaan in 3 groepen uit elkaar om een actieplan te ontwikkelen op de deelthema’s:
   1. Leren actieleren
   2. Borgen van leeropbrengsten in HBO curriculum
   3. Docenten in HBO onderwijs professionaliseren
  4. Korte presentatie actieplannen

16:30-17:30 uur
Aansluiting bij afsluiting CONNECT2MOVE
Plenaire lezing Jord Neuteboom (Viatore) en borrel. Jord is gespecialiseerd in het op inspirerende wijze begeleiden van bijeenkomsten en trajecten, het ondersteunen en verbinden van koplopers, en het vertalen van transitiekundige kennis en ervaring in verandertrajecten op maat.

Locatie

Groenewoudseweg 1, 6524 TM Nijmegen

Aanmelden

Stuur een email naar maurice.magnee@han.nl

De bijeenkomst is een apart onderdeel van het event ‘Connect2Move. The active learning experience’ aan de HAN in Nijmegen (https://hanvdo.nl/agenda/connect2move/). U hoeft zich niet apart voor dit event aan te melden.

Partners

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Laat uw gegevens achter en ontvang voortaan onze nieuwsbrief:

Voornaam:
Achternaam:
E-mailadres:
HAN VDO

Medewerkers