Contactgegevens
Algemeen nummer (024) 351 10 83 en e-mail info.hanvdo@han.nl

De HAN biedt drie verschillende (post-hbo) scholingstrajecten aan waarmee je je kunt registreren als jeugd- en gezinsprofessional bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Direct registreren – eerste registratiejaar
Met de vernieuwde SKJ registratievoorwaarden t/m 31 december 2023 kun je je direct registreren, en moet je in je eerste registratiejaar een geaccrediteerd praktijkprogramma volgen en afronden. Kijk voor meer informatie op: https://skjeugd.nl/register/inschrijven/jeugd-en-gezinsprofessionals/#registratie-eisen-t-m-31-december-2023

» Systeemgericht werken in de praktijk (praktijkprogramma)
Duur:               6 maanden
Start:               voorjaar 2021
Lesdagen:       6 lesdagen (dinsdag)

Programma
Het programma is gericht op systemisch werken waarbij in 5 lesdagen de systeemtheorie, gezinstaxatie, veiligheid, beroepscode en tuchtrecht wordt herhaald en verdiept. Hierbij wordt uitgegaan van stevige basiskennis en ervaring. Daarnaast omvat dit traject 5 intervisiebijeenkomsten (op dezelfde dagen) omdat leren in de praktijk een grote rol heeft.

Accreditatie
In aanvraag.

Voor wie?
Het programma is geschikt voor de ervaren professional, die recent stevig geschoold is en zelfstandig de opdrachten kan uitvoeren. Ben jij een ervaren jeugd- en gezinsprofessional die zich wil registeren bij het SKJ? Check of je voldoet aan de instapvoorwaarden:

Situatie 1

  • je hebt een hbo-bachelordiploma hss of hsao zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker/profiel jeugd, niet ouder dan 5 jaar én
  • je hebt een baan of zicht op een baan waarvoor een geregistreerd professional moet worden ingezet (aan te tonen door een werkgeversverklaring of intentieverklaring)

Situatie 2

  • je hebt een hbo-bachelordiploma hss of hsao met of zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker/profiel jeugd, ouder dan 5 jaar én
  • je hebt minimaal 1 jaar relevante en recente werkervaring in het jeugddomein (niet langer dan 3 jaar geleden) én
  • je hebt een baan of zicht op een baan waarvoor een geregistreerd professional moet worden ingezet (aan te tonen door een werkgeversverklaring of intentieverklaring)

Dan kun je je direct registeren bij het SKJ.

In je eerste registratie jaar dien je dan een geaccrediteerd praktijkprogramma te volgen: Systeemgericht werken in de praktijk

Meer informatie
Kijk voor meer informatie of geef je belangstelling door op de opleidingspagina Systeemgericht werken in de praktijk

Niet direct registreren – voldoen aan registratievoorwaarden
In sommige situaties kun je je niet direct registreren als jeugd- en gezinsprofessional en moet je eerst aan bepaalde voorwaarden voldoen. Kijk voor meer informatie op: https://skjeugd.nl/register/inschrijven/jeugd-en-gezinsprofessionals/#aanvullende-scholing

Ben je niet (meer) werkzaam in de jeugdhulp of jeugdbescherming, heb je een hsao- of hss-SW-diploma (of een diploma van een van de voorgangers van deze opleiding), is je diploma ouder dan 5 jaar, en/of heb je geen uitstroomprofiel jeugdzorgwerker/profiel jeugd? En wil je je registreren als jeugd- en gezinsprofessional? Afhankelijk van jouw vooropleiding is het nodig aanvullende scholing te volgen om jouw kennis up-to-date te brengen of om specifieke kennis over jeugdhulp en jeugdbescherming te verwerven.

» Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG).
Duur:               12 maanden
Start:               25 september 2020 (bij voldoende deelnemers)
Lesdagen:       13 lesdagen en 6 intervisiemomenten

Voor wie?
Een post-hbo opleiding gericht op Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling. Gedurende dit traject dien je minimaal 16 uur per week werkzaam te zijn in de ambulante jeugdhulp en te kunnen werken met complexe multiprobleemgezinnen. Een opleiding die erkenning heeft, die een verdieping is op het HBO van de professional en direct toepasbaar is in de praktijk. Deze opleiding is geschikt voor professionals die in het ambulante jeugdveld werken en op post-hbo niveau verdieping willen.

Ben je een ervaren jeugd- en gezinsprofessional en wil je verdieping in de ambulante behandeling van multiprobleemgezinnen? Check of je voldoet aan de instapvoorwaarden:

  • HSAO-diploma of een diploma van een van de voorgangers van deze opleiding. Is je diploma ouder dan 5 jaar, en/of heb je geen uitstroomprofiel jeugdzorgwerker?
  • Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring op een agogische functie met kinderen en/of adoloscenten en hun gezinnen of ambulante jeugdhulp, maar onvoldoende recente werkervaring in het jeugddomein (langer dan 3 jaar geleden).
  • Je werkt voor minimaal 16 uur per week in de ambulante jeugdzorg waar je de praktijkopdrachten kunt doen (stage/werkervaringsplek toegestaan).
  • Je hebt een praktijkbegeleider in je organisatie waar je praktijkopdrachten kunt uitvoeren.
  • Wellicht kom je in aanmerking voor het scholingsfonds (SKJ).

De concrete invulling van het scholingsfonds wordt in overleg met het SKJ en collega hogenscholen vorm gegeven. Op dit moment is dit nog in ontwikkeling.

Meer informatie en aanmelden
Kijk voor meer informatie of meld je aan via de opleidingspagina Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling

Belangrijke informatie
In alle drie de trajecten is het van belang dat je werkzaamheden kunt uitvoeren in de praktijk waaronder het begeleiden van gezinnen met opgroei- en opvoedproblematiek. In alle drie trajecten moet je verschillende praktijkopdrachten uitvoeren. Minimaal dien je 16 uur in de praktijk werkzaam te zijn (of stage te lopen). In het kader van SKJ registratie (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) voldoen deze drie modules aan de bouwstenen van het Landelijk opleidingsdocument Sociaal Werk, profiel Jeugd. Het SKJ beschrijft studiebelasting in EC (European Credit). En kun je je na het behalen van het certificaat registreren als jeugd- en gezinsprofessional.

Een hsao-diploma is een hbo-diploma van een van de volgende opleidingen: sph, mwd, cmv, pedagogiek, social work, toegepaste psychologie, creatieve therapie, godsdienst pastoraal werk, of een van de voorlopers bijvoorbeeld Inrichtingswerk of hbo-J.
Relevante werkervaring: werkervaring op een agogische functie met kinderen en/of adolescenten en hun gezinnen.
Recente werkervaring is gedefinieerd als minimaal 1 jaar, niet langer dan 3 jaar geleden.

Partners

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Laat uw gegevens achter en ontvang voortaan onze nieuwsbrief:

Voornaam:
Achternaam:
E-mailadres: